Màu may mắn của Tôi là gì? Xem Màu sắc hợp tuổi với Tôi?

 • 16/09/2018
 • Sala Jewelry
 • 48 Lượt xem
I. Làm sao để biết màu may mắn của tôi là gì?

Hiện nay, có rất nhiều trang phong thuỷ hoặc vòng tay đa số đều nhầm lẫn giữa Mạng và Cung Sanh, giữa Cung Sanh và Bát Trạch Cung Phi (viết tắt là Cung Phi). Và thường các trang đó chỉ dựa trên Mạng HOẶC Cung Phi để xác định màu sắc.

Cách xác định đó là chưa đủ, dẫn tới việc lựa chọn màu sắc đá phong thủy không chính xác, không đem lại hiệu quả mong muốn. Phải chọn phù hợp với cả 3: Mạng, Cung Sanh và Cung Phi thì mới chính xác, mới có sự bao quát được vận mệnh của một người. 

II. Cách dựa vào năm sinh để xem màu may mắn hợp tuổi
1- Thí dụ 1: Xem màu sắc hợp tuổi với bạn Nữ có năm sinh 1980

Năm 1980, Mạng năm sinh Thạch Lựu Mộc (hành Mộc), Cung Sanh: cung Khôn (thuộc hành Thổ), Cung Phi (Nữ): cung Tốn (thuộc hành Mộc)
Ta thấy Mạng năm sinh và Cung Phi của bạn nữ này trùng hợp đều thuộc hành Mộc. 
1.1. Mạng Thạch Lựu Mộc ~ Cung Phi (Nữ): cung Tốn (đều thuộc hành Mộc) 
- Mạng Mộc hợp màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu đenxanh nước biểnxanh da trời
 • Tương hợp khi dùng màu xanh lá cây.
 • Chế khắc khi dùng màu vàng sậmnâu đất.
 • Kỵ màu: trắngvàng tươibạckem.

1.2. Cung Sanh: cung Khôn (thuộc hành Thổ)
- Cung Khôn, mệnh Thổ hợp với màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu  đỏcamhồngtím.
 • Tương hợp khi dùng màu vàng sậmnâu đất.
 • Chế khắc khi dùng màu đenxanh nước biểnxanh da trời.
 • Kỵ màu: xanh lá cây.

Ta thấy: Mộc khắc Thổ.

KẾT=> Màu sắc may mắn hợp với tuổi bạn nữ sinh năm 1980 là những màu sắc sau: đỏcam,hồngtím. (thuộc hành Hoả), Hoả hoá giải sự tương khắc giữa Mộc và Thổ tạo nên một chuỗi tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ
Các màu may mắn kế đó là: vàng sậmnâu đấtđenxanh nước biểnxanh da trời.
Kỵ và không nên đeo các màu sắc sau: xanh lá câytrắngvàng tươibạckem.

2- Thí dụ 2: Xem màu sắc hợp tuổi với bạn có năm sinh 1997

Năm 1997, Mạng năm sinh Giản Hạ Thuỷ tức Nước dưới khe (thuộc hành Thuỷ), Cung Sanh: cung Ly (thuộc hành Hoả), Cung Phi (Nam lẫn Nữ): cung Chấn (thuộc hành Mộc)
Ta thấy đối với năm sinh 1997 cả Nam lẫn Nữ đều có Cung Phi thuộc hành Mộc, vậy sẽ có sự tương đồng màu sắc hợp kị với tuổi này
2.1. Mạng Giản Hạ Thuỷ (thuộc hành Thuỷ)
- Mạng Thuỷ hợp với màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu  trắngvàng tươibạckem.
 • Tương hợp khi dùng màu đenxanh nước biểnxanh da trời.
 • Chế khắc khi dùng màu đỏcamhồngtím.
 • Kỵ màu: vàng sậmnâu đất.

2.2. Cung Sanh: cung Ly (thuộc hành Hoả)
- Cung Ly, mệnh Hoả hợp màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu xanh lá cây.
 • Tương hợp khi dùng màu đỏcamhồngtím.
 • Chế khắc khi dùng màu trắng, vàng tươi, bạc, kem
 • Kỵ màu: đenxanh nước biểnxanh da trời.

2.3. Cung Phi (Nam-Nữ): cung Chấn (thuộc hành Mộc)
- Cung Chấn, mệnh Mộc hợp với màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu đenxanh nước biểnxanh da trời
 • Tương hợp khi dùng màu xanh lá cây.
 • Chế khắc khi dùng màu vàng sậmnâu đất.
 • Kỵ màu: trắngvàng tươibạckem.

Ta thấy đây là chuỗi tương sinh: Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả rất tốt  
KẾT=> Màu sắc may mắn hợp với tuổi các bạn sinh năm 1997 là màu: xanh lá cây (thuộc hành Mộc),
Các màu may mắn kế đó là: đỏcamhồngtím.
Kỵ và không nên đeo các màu sắc sau: vàng sậmnâu đấtđenxanh nước biểnxanh da trời,trắngvàng tươibạckem.

3- Thí dụ 3: Xem màu sắc hợp với tuổi bạn nữ có năm sinh 1992

Năm 1992, Mạng năm sinh Kiếm Phong Kim tức Vàng đầu mũi kiếm (thuộc hành Kim), Cung Sanh: cung Khôn (thuộc hành Thổ), Cung Phi (Nữ): cung Đoài (thuộc hành Kim).
Ta thấy Mạng năm sinh và Cung Phi của bạn nữ này đều thuộc hành Kim.
3.1. Mạng Kiếm Phong Kim ~ Cung Phi (Nữ): cung Đoài (đều thuộc hành Kim) 
- Cung Đoài, mệnh Kim hợp với màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu vàng sậmnâu đất.
 • Tương hợp khi dùng màu trắngvàng tươibạckem.
 • Chế khắc khi dùng màu xanh lá cây.
 • Kỵ màu: đỏcamhồngtím.

3.2. Cung Sanh: cung Khôn (thuộc hành Thổ)
- Cung Khôn, mệnh Thổ hợp màu gì? 

 • Tương sinh khi dùng màu  đỏcamhồngtím.
 • Tương hợp khi dùng màu vàng sậmnâu đất.
 • Chế khắc khi dùng màu đenxanh nước biểnxanh da trời.
 • Kỵ màu: xanh lá cây.

Ta thấy: Thổ sinh Kim rất tốt
KẾT=> Màu sắc may mắn hợp tuổi với các bạn sinh năm 1992 là màu sắc sau: vàng sậmnâu đất.(thuộc hành Thổ),
Các màu may mắn kế đó là: trắngvàng tươibạckemđenxanh nước biểnxanh da trời.
Kỵ và không nên đeo các màu sắc sau: xanh lá câyđỏcamhồngtím.

4- Thí dụ 4: Xem màu sắc hợp với tuổi bạn nữ có năm sinh 1989

Năm 1989, Mạng năm sinh Đại Lâm Mộc tức Cây trong rừng lớn (thuộc hành Mộc), Cung Sanh: cung Cấn (thuộc hành Thổ), Cung Phi (Nữ): cung Tốn (thuộc hành Mộc)
Trường hợp này giống với Thí dụ 1: Ta thấy Mạng năm sinh và Cung Phi của bạn nữ này đều thuộc hành Mộc, Cung Sanh thuộc hành Thổ. Vậy suy ra, màu sắc may mắn hợp với tuổi của bạn nữ có năm sinh 1989 trùng với bạn nữ có năm sinh 1980.
Ta thấy: Mộc khắc Thổ.
KẾT=> Màu sắc may mắn hợp tuổi với nữ sinh năm 1980 và 1989 là các màu sắc sau:  đỏcam,hồngtím. (thuộc hành Hoả), Hoả hoá giải sự tương khắc giữa Mộc và Thổ tạo nên một chuỗi tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ
Các màu may mắn kế đó là: vàng sậmnâu đấtđenxanh nước biểnxanh da trời.
Kỵ và không nên đeo các màu sắc sau: xanh lá câytrắngvàng tươibạckem.


Nhận hàng nhanh
Nhận hàng NHANH tại TP.HCM
Giao hàng Free
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Chất lượng cao
Chất lượng sản phẩm được đảm bảo
Thanh toán COD
Thanh toán tận nơi(theo yêu cầu)